Srovnání verzí

Produkty MyQ > Srovnání verzí

Server

Free
Edition
Business
Edition
Business Pro
Edition
Dostupná verze

 

MyQ Eleven

4.3
(21.01.2014)

NOVINKA

MyQ Popcorn 

5.2
(3.4.2015)

NOVINKA

MyQ Popcorn

5.2
(3.4.2015)

Komerční použití
Ano Ano Ano

Originální cloudové licencování / síťové zařízení

Jsme první na světě, kteří přináší do systému licencování opravdovou revoluci. Sdílejte licence napříč všemi pobočkami, svobodně přemisťujte zařízení mezi lokalitami, nainstalujte si tolik MyQ serverů, kolik bude potřeba pro váš optimální a bezpečný provoz.

Konec pomalých tisků zasílaných přes internet na centrální server. Pokud se přeruší internetové spojení, všechny vaše pobočky budou tisknout samostatně, po obnově dojde pouze k automatické synchronizaci statistik a údajů na centrálním master serveru.

- Ano Ano

Maximální počet zařízení

Maximální počet tiskáren a multifunkčních zařízení, které je možné současně používat.

11 neomezeně neomezeně
Maximální počet serverů
1 neomezeně v podnikovém Cloudu neomezeně v podnikovém Cloudu

Maximální počet uživatelů

Maximální počet uživatelů, kteří mohou využívat MyQ systém.

neomezeně neomezeně neomezeně

Maximální počet oddělení (skupin)

Maximální počet založených skupin uživatelů.

2 neomezeně neomezeně

Demoverze zdarma / zkušební licence

Plnohodnotná zkušební licence pro vyzkoušení všech funkcionalit vybrané MyQ edice.

neomezeně až 90 dní až 90 dní

Podporovaná platforma pro MyQ server

Serverový operační systém nezbytný pro instalaci MyQ systému.

Win Win Win

Kompletní instalace serveru jediným instalátorem

Snadná instalace s předdefinovanými hodnotami nevyžadující odborné znalosti.

Ano Ano Ano

Intuitivní nastavení a údržba pomocí MyQ Easy Config

Nástroj pro snadné nastavení  MyQ tiskového serveru, nastavení databází a tiskových souborů. Automatická detekce potřebných změn nastavení, hlídání stavů systému a upozornění správce na potřebu provedení změn v nastavení MyQ systému.

 

Ano Ano Ano

Kontrolní panel administrátora pro rychlé zprovoznění

Seznam navazujících kroků, který vede administrátora nastavením systému a informuje o správnosti provedení jednotlivých akcí.

Kontrolní panel výrazně usnadňuje prvotní orientaci v systému a nastavení.

Ano Ano Ano

Webové uživatelské rozhraní pro administrátora

Administrátorské rozhraní pro nastavení a správu systému MyQ přístupné přes webový prohlížeč bez nutnosti instalace dalších nástrojů.

 

Ano Ano Ano

Online zálohování databáze a automatické obnovení

Online zálohování databáze s možností výběru úložiště dat a obnovení databáze při výpadku bez jakékoliv ztráty dat.

- Ano Ano

Automatická replikace dat z pobočkových serverů

Automatická replikace dat z jednoho nebo více pobočkových serverů v nastaveném intervalu pro snadnou správu statických dat na centrálním serveru. 

- Ano Ano

Synchronizace s LDAP (uživatelé, skupiny, ID karty)

Automatická synchronizace dat z LDAP serverů (MS Active Directory, Novell, eDirectory, Lotus Domino a Open LDAP) v nastaveném intervalu do MyQ systém

-

1 LDAP

server

5 LDAP

serverů

Externí synchronizace s ostatními systémy (uživatelé, skupiny, ID karty)

Automatická synchronizace dat z ostatních externích systémů pomocí snadno nastavitelného textového fromátu.

- Ano Ano
Automatická registrace uživatelů - - Ano

Spuštění MyQ v zabezpečeném módu

Veškerá komunikace může být šifrována pomocí bezpečnostního certifikátu.

- Ano Ano

Podpora OCR 

Podpora využití externího OCR softwaru přímo jako součást scan managementu.

- - Ano

Tisk bez ovladačů a z emailu

PDF, JPEG, Word, Excel, PowerPoint

NOVINKA - formát TXT

NOVINKA - tisk těla zprávy ve formátu plain text nebo HTML

- - Ano

Podpora Fiery controlleru

Podpora Fiery controlleru 11/12 pro tisková zařízení Kyocera

- Ano Ano

Automatické vyhledávání tiskáren

Nástroj pro automatické vyhledávání tiskáren a instalaci příslušného tiskového ovladače. Pokud je nastaveno, může být instalace nového zařízení plně automatická.

- Ano Ano

MyQ Easy Cluster

Failover systém pro zajištění plné funkčnosti MyQ v případě selhání tiskového serveru.

- - Ano

Skenovací profily

Možnost nadefinovat kompletní chování procesu skenování, specializovná tlačítka nasměrovaná na různé typy úložišť dat, která výrazně zjednodušší a zefektnivní práci s dokumenty.

- - Ano

Uživatelské politiky

Uživatelské politiky pro definování práv uživatelů/skupin pro přistup k jednotlivým funkcím systému.

- Ano Ano
Automatická archivace tiskových úloh, skenů a kopírování
- - Ano

Automatické nastavení pravidel pro Firewall

- Ano Ano

 

Pracovní stanice

Free
Edition
Business
Edition
Business Pro
Edition

Podporované platformy pro pracovní stanice

Podpora identifikace uživatele tiskové úlohy na platformách. 

Win, Linux, Mac Win, Linux, Mac, SAP Win, Linux, Mac, SAP

Webové uživatelské rozhraní (bez nutnosti instalace)

Uživatelské rozhraní pro správu tiskových úloh přístupné přes webový prohlížeč bez nutnosti instalace dalších nástrojů.

Ano Ano Ano

Automatická instalace tiskových ovladačů (MyQ DDI)

Utilita MyQ Driver Desktop Installer pro automatickou bezobslužnou distribuci tiskových ovladačů na stanici uživatele.

- Ano Ano

 

Servisní modul

Free
Edition
Business
Edition
Business Pro
Edition
Automatická evidence a objednávání spotřebního materiálu - volitelně volitelně
Automatické hlášení problémů a jejich eskalací - volitelně volitelně
Evidence servisních smluv a kontrola plnění SLA - volitelně volitelně
Plnohodnotný objednávkový systém synchronizovaný se servisními partnery - volitelně volitelně
Profesionální účtování outsourcingových projektů - volitelně volitelně

Hlášení problémů z panelu zařízení

Uživatel může pomocí Embedded terminálu nahlásit jakýkoliv problém se zařízením přímo z ovládacího panelu zařízení.

- volitelně volitelně

 

Tiskový server

Free
Edition
Business
Edition
Business Pro
Edition

Nezávislost na tiskových zařízeních

Komunikace s tiskovým zařízením pomocí univerzálních standardů.

Ano Ano Ano

Nezávislost na ID technologii (přizpůsobivé kartám zákazníka)

Podpora většiny RFID standardů, možnost připojení čtecích zařízení specifických technologií.

Ano Ano Ano

Podpora dvou libovolných ID technologií zároveň

MyQ HW terminál umožňuje připojení dvou libovolných zařízení např.: LCD display s klávesnicí a čtečka čipových karet.

Ano Ano Ano

Sledování stavu tiskových zařízení

Podrobné zobrazení stavů tiskových zařízení včetně počtu vytištěných černobílých a barevných stran, úrovně zbývajícího toneru, chybových hlášení stroj, apod.

- Ano Ano

Automatické rozložení zátěže na přímých frontách

Podpora automatického rozdělování tisku na přímých frontách v závislosti na počtu vytištěných stran na tiskovém zařízení.

- Ano Ano

Automatické přesměrování přímého tisku na funkční zařízení

V případě výpadku zařízení (např.: došel papír, došel toner, chyba zařízení), automatické přesměrování na funkční zařízení.

- Ano Ano

Přesné online sledování počítadel síťových tiskových zařízení

Online účtování založené na přímém čtení počítadel z tiskového zařízení. Účtuje pouze strany, které jsou zařízením opravdu vytištěny.

Ano Ano Ano

Správa lokálních tiskových zařízení

Podpora veškerých lokálních tiskových zařízení připojených pomocí USB nebo LPT rozhraní.

- Ano Ano

Automatická úprava tiskových úloh pomocí PJL příkazů

Možnost přidání vlastních PJL příkazů k tiskové úloze.

- Ano Ano

Sdružování tiskových úloh pro urychlení tisku

V případě tisku více úloh stejného uživatele nedochází k prodlevám mezi jednotlivými úlohami. Veškeré operace a účtování jsou prováděny až po dokončení tisku.

Ano Ano Ano

Vynucení oboustranného tisku, sešívání a počtu kopií

Podpora nastavení vynucení oboustranného tisku, sešití a počtu kopií pro vybrané tiskové fronty. Vynucení lze nastavit pouze správcem.

- Ano Ano

Podpora soukromé fronty - zabezpečení tiskové úlohy

Tisková úloha je bezpečně odstraněna z tiskového serveru bezprostředně po ukončení tisku.

- Ano Ano

Více režimů rozpoznání uživatele

Možnost identifikace uživatele dle odesílatele úlohy (Free), název počítače odesílatele, název tiskového serveru v DNS, název počítače odesílatele v DNS a uživatel uložený v názvu úlohy.

1 režim 9 režimů 9 režimů

Přiřazení více uživatelských jmen jednomu účtu (alias)

Možnost zadání neomezeného počtu aliasů ke každému uživateli.

Ano Ano Ano

Automatická podpora nových modelů tiskových zařízení

Certifikace nových modelů, podpora předních výrobců tiskových zařízení.

Ano Ano Ano

Možnost vlastních úprav webového rozhraní - otevřená platforma

- Ano Ano

Sledování a řízení síťového skenování

Možnost nastavení skenovacích pravidel, podpora odesílání emailem nebo ukládání do sdílené síťové složky.

- - Ano

Skenování na více příjemců / více příloh v jednom emailu

Možnost odesílat naskenované dokumenty více příjemcům, nebo posílat více příloh v jednom emailu.

- - Ano

Náhledy úloh (v emulaci postscript, také PCL5 a PCL6)

Automatické generování náhledů vytištěných úloh ve formátu PDF.

- - Ano

Skenovací profily

Možnost nadefinovat různá tlačítka s rozdílnými funkcemi dostupnými různým uživatelům pro zefektivnění toku dokumentů ve společnosti a usnadnění práce s daty.

Možnost změnit parametry pro cílové úložiště  přímo z panelu zařízení. uživatel může změnit jak název souboru, tak určit komu nebo kam má být soubor poslán.

- - Ano

Kvóty

Možnost nastavení různých parametrů pro sledování naplnění kvóty, počet stran černobílých, počet stran barevných, cena. Možnost nastavení upozornění, pozastavení tisku, zrušení tisku. Kvóta lze nastavit dle uživatele a skupiny. 

 

- - Ano

Softwarové zamykání panelu u vybraných strojů Kyocera

U Strojů Kyocera bez key counter konektoru. 

- Ano Ano
Možnost odemknutí panelu pro barevné / černobílé kopírování pro stroje Xerox a OKI - Ano Ano

Dobíjení kreditu

Vyhledání uživatele dle karty načtené USB čtečkou. 

- - Ano
Manuální dobíjení kreditu pro skupiny - - Ano
Možnost transformace karet pro dobíjení - Ano Ano
Možnost nastavit vzhled Emailu o novém PINu - Ano Ano

Přerušení přímého tisku

(po ukončení aktuální úlohy) přihlášením se na kopírce k follow me operaci. 

- Ano Ano

 

Sledování systému a Účtování

Free
Edition
Business
Edition
Business Pro
Edition

On-line účtování skutečně vytištěných stran

Online účtování založené na přímém čtení počítadel z tiskového zařízení. Účtuje pouze strany, které jsou zařízením opravdu vytištěny.

Ano Ano Ano
Účtování podle nákladů na tisk/kopírování/skenování - Ano Ano

Více úrovní cen za vytištěnou stranu

Možnost stanovení více úrovní ceny za vytištěnou stranu (např.: uživatelé/firma, nájemce/pronajímatel).

- Ano Ano

Kreditní účtování

Uživatelé mají možnost zakoupit si identifikační kartu s nabitým kreditem, a tuto kartu pak mohou využívat pro tisk, kopírování a případně síťové skenování do té doby, než kredit vyčerpají. Jakmile má nulový kredit, musí kartu znovu dobít novým kreditem. Kreditní systém lze v MyQ kombinovat s běžným účtováním.Vhodné pro veřejně přístupné prostory, jako jsou školy, knihovny nebo úřady.

- - Ano
Účtování podle uživatele / oddělení / tisk. zařízení Ano/Ano/Ano Ano/Ano/Ano Ano/Ano/Ano

Zabezpečený a odložený tisk (též známé jako follow me)

Možnost vytištění úloh čekajících v osobní frontě uživatele, který se přihlásil na konkrétní tiskové zařízení (cílové zařízení se tak nevybírá při tisku, ale až při jeho vyzvedávání). Tím je zajištěna maximální ochrana a dostupnost tiskových službeb. V případě poruchy tiskového zařízení lze tak jednoduše a okamžitě vytisknout úlohy na jiném funkčním zařízení.

Ano Ano Ano

Sdílení tiskových úloh mezi lokalitami (Job Roaming)

Možnost vytištění úloh na příslušném tiskovém zařízení i z jiných lokalit či MyQ serverů uvnitř podnikového Cloudu.

- - Ano

Účtování dle projektů

Možnost při každém tisku nebo kopírování nastavit na jaký projekt se vytištění stránky mají účtovat. Po ukončení projektu lze ze statistik MyQ zjistit co se v rámci projektu tisklo a vyčíslit příslušné tiskové náklady.

- - Ano

 

Statistiky a Reporty

Free
Edition
Business
Edition
Business Pro
Edition

On-line statistiky na webovém rozhraní

Ano Ano Ano

Export statistik z webového rozhraní (PDF, CSV, HTML, XML, Text)

- Ano Ano

Automatické odeslání do emailu (PDF, CSV, HTML, XML, Text)

Tiskové řešení MyQ poskytuje automatické odesílání reportů za zvolenou časovou periodu. Máte tak k dispozici přesné údaje o všech tiskových procesech.

- Ano Ano

Centrální synchronizace údajů z více serverů (poboček)

MyQ Business umožňuje sbírat data z více serverů MyQ (poboček) a hromadně je zpracovávat a zobrazovat na jednom centrálním serveru.

- Ano Ano
Sestavy (reporty) 9 základní (46) rozšířené (83)
Možnost customizace uživatelských reportů - Ano Ano
Jakýkoliv report lze uložit do zvolené složky v csv - Ano Ano
Reporty zobrazující dopad na životní prostředí - - Ano

 

Terminály

Free
Edition
Business
Edition
Business Pro
Edition

Externí HW terminál v.10 - univerzální pro všechny výrobce

Externí varianta oblíbeného HW terminálu použitelná na všech strojích, které nejsou vybaveny přídavným slotem.

Ano Ano Ano

Externí HW terminál v.11 

Externí terminál s plnobarevným 7" dotykovým displejem - univerzální pro všechny výrobce

Ano Ano Ano

Embedded terminál (interní) - Kyocera, Triumph-Adler, Utax, Ricoh, NRG, Nashuatec, Rex Rotary, Gestetner, Lanier

Softwarová aplikace nainstalovaná v multifunkčním zařízení, která plně nahrazuje funkce univerzálních hardwarových terminálů a navíc umožňuje ovládat funkce tiskového řešení MyQ přímo na panelu multifunkčního zařízení.

 Více informací o Embedded terminálu.

Ano Ano Ano

Embedded terminál pro Ricoh

Softwarová aplikace nainstalovaná v multifunkčním zařízení, která plně nahrazuje funkce univerzálních hardwarových terminálů a navíc umožňuje ovládat funkce tiskového řešení MyQ přímo na panelu multifunkčního zařízení.

Ano Ano Ano

NOVINKA - Embedded terminál pro Xerox

Softwarová aplikace nainstalovaná v multifunkčním zařízení, která plně nahrazuje funkce univerzálních hardwarových terminálů a navíc umožňuje ovládat funkce tiskového řešení MyQ přímo na panelu multifunkčního zařízení.

Ano Ano Ano

NOVINKA - Embedded terminál pro Sharp

Softwarová aplikace nainstalovaná v multifunkčním zařízení, která plně nahrazuje funkce univerzálních hardwarových terminálů a navíc umožňuje ovládat funkce tiskového řešení MyQ přímo na panelu multifunkčního zařízení.

Ano Ano Ano

Embedded Lite terminál

Zařízení Kyocera bez HyPAS mohou být použita pro funkci zabezpečeného tisku. Pro vytištění dokumentů se stačí ověřit pomocí karty/čipu nebo vložit své přihlašovací údaje prostřednictvím rozhraní zařízení bez potřeby HW terminálu. Vzdálená instalace bez potřeby manuálních nastavení zařízení.

- Ano Ano
NOVINKA - Mobilní aplikace pro mobilní telefony a tablety Android a iOS. Nyní zcela bez poplatků - Ano Ano
Možnost modifikování vzhledu Embedded terminálu a funkcí jednotlivých tlačítek. - Ano Ano
Možnost generování metadata při skenování pro systémy na správu dokumentů. - - Ano

Vzdálená správa terminálů

Možnost spravovat všechny MyQ terminály z centrálního serveru včetně aktualizace FW.

Ano Ano Ano

Šifrovaná komunikace

Zabezpečená síťová komunikace pomocí standardu AES128-bit.

Ano Ano Ano

Navýšení kreditu zadáním čísla dobíjecího kuponu přímo na integrovaném MyQ terminálu.

- Ano Ano
Možnost modifikace vzhledu Embedded terminálu a tlačítek funkcí, kompletní definování funkcí (pro zařízení Kyocera a Ricoh)
- Ano Ano

Možnost změny parametrů pro skenování

Možnost změnyparametrů pro skenování přímo z panelu zařízení  (změna adresy příjemce, složky, nebo názvu souboru) manuálním vložením hodnoty.

- - Ano

Dvou faktorové ověřování

Podpora dvou faktorového přihlášení pro Kyocera Embedded, Embedded Lite a Android terminály (karta + heslo a karta + PIN).

- Ano Ano

MyQ dobíjecí terminál 

Terminál vybavený 19" plnobarevným dotykovým displejem, vybavený mincovníkem, čtečkou bankovek, určený pro jednoduché dobíjení kreditu uživatele v rámci kreditního účtování

- - Ano

Vzdálená instalace terminálu


 

- Ano Ano

Anonymní skenování a kopírování

- Ano Ano