MyQ BusinessPro

Produkty MyQ > MyQ BusinessPro

Komerční verze MyQ BusinessPro je nejvyšší verzí MyQ s nejvíce funkcemi a je určena společnostem a institucím, které využijí nadstavbové funkce v podobě scan managementu, práce s OCR a document workflow nebo kreditního a projektového účtování.

Vítěz v kategorii tiskových řešení

 

 

Více o oceněních získaných v soutěži IT PRODUKT roku

 

MyQ BusinessPro nabízí všechny funkce verze MyQ Business a navíc...

ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE

Scan management

 • výrazně usnadňuje síťové skenování na multifunkčních tiskových zařízení
 • po přihlášení pomocí identifikační karty jsou všechny skenované úlohy automaticky odesílány do sdílené složky nebo do e-mailu aktuálně přihlášeného uživatele (uživatel nemusí nastavovat cílovou složku ani vybírat e-mailovou adresu)
 • skenovací profily
  • umožňují kompletní nastavení vzhledu na Embedded terminálu
  • lze přednastavit řadu tlačítek s předdefinovanými funkcemi (např. skenování do určité složky, nastavené FTP apod., odeslání naskenovaného dokumentu na různé e-mailové adresy, skenování různých formátů atd.)
  • připojená metadata umožňují propojení se systémem pro zpracování dokumentů

 

Tisk z e-mailu

 • MyQ umožňuje tisknout dokumenty ve formátech PDF, DOC, XLS, TXT, PPT a JPEG přímo z e-mailu či z webového rozhraní
 • od verze MyQ 5.2 je možné tisknout také tělo zprávy ve formátu plain text a HTML
 • nevyžaduje instalaci dalších ovladačů
 • funkce vhodná například tam, kde potřebují tisknout anonymní uživatelé (např. návštěva) 

 

Registrace uživatelů

 • uživatelé se mohou do systému zaregistrovat do systému pomocí webového rozhraní MyQ (pomocí jména a e-mailové adresy)
 • PIN je automaticky vygenerován a zaslán uživateli na registrovaný e-mail
 • zaregistrování uživatele je možné také zasláním e-mailu, přes LPR nebo přiložením neznámé karty ke čtečce karet (vytvoří se anonymní účet)

 

 

 

 

Náhledy úloh

 • MyQ umožňuje náhled jakékoli tiskové úlohy uloženou na MyQ serveru z webového rozhraní uživatele nebo správce
 • náhled je uložen ve formátu PDF a lze jej zobrazovat z webového rozhraní MyQ

 

Kreditní účtování

 • funkce nezbytná pro provoz tiskových zařízení na veřejných místech, jako jsou např. školy, knihovny nebo úřady
 • každý uživatel má vlastní účet v systému MyQ
 • k identifikaci uživatele se používá ID karta nebo PIN nebo kominace uživatelského jména a hesla
 • vložení kreditu je možné prostřednictvím oprávněné osoby, dobíjecího kupónu, externích platebních služeb (např. VIS) nebo pomocí dobíjecího terminálu
 • kredit slouží pro tisk, kopírování, případně síťové skenování
 • po vyčerpání kreditu musí uživatel kartu znovu dobít
 • kontrola stavu kreditního účtu je možná přes webové rozhraní MyQ nebo na terminálu zařízení (pokud je vybaveno terminálem, LCD displejem nebo čtečkou)
 • MyQ kreditní účtování může být kombinováno s klasickým účtováním (kartu každého uživatele lze nastavit samostatně - typickým příkladem může být multifunkční zařízení ve veřejné knihovně, jejíž členové používají kreditní účtování, a proto si účet musí dobíjet, kdežto zaměstnanci knihovny využívají klasický účtovací systém, bez odečítání kreditu)

 

Nastavení kvót pro tisky a kopírování

 • nastavení kvót pro tisk a kopírování chrání před překročením rozpočtu pro tisk 
 • každému uživateli  nebo skupině uživatelů lze nastavit kvótu (limit) na určité období (pokud je tento limit překročen, systém zakáže uživateli tisknout a kopírovat další úlohy)
 • kvóty mohou být nastaveny jak na počet stran, tak na celkovou cenu tisku za určité časové období
 • kvóty mohou být také nastaveny na černobílé a barevné tisky a kopie
 • lze nastavit upozornění na blížící se vyčerpání přidělené kvóty
 • lze definovat širokou škálu zúčtovacích období
 • možnost individuálního zvýšení kvóty vybraného uživatele v daném období
 • další detailní možnosti nastavování

 

Projektové účtování

 • projektové účtování je velmi účinným nástrojem pro firmy, které pracují na více projektech pro různé zákazníky
 • umožňuje rozčlenění tiskových úloh na jednotlivé, předem definované projekty a následné účtování a sledování tiskových nákladů podle těchto projektů (náklady pak mohou být účtovány příslušným zákazníkům)
 • projektové účtování lze využít například na účtování soukromých tisků uživatelů
 • umožňuje přiřadit projekt tisku z jakéhokoli OS bez nutnosti instalace dodatečných aplikací na klientskou stanici (v případě využití Embedded terminálů)

Popis: C:\Users\pvokalova\Pictures\2-13.png

 

Účtování dle pokrytí

 • u vybraných modelů tiskových zařízení lze účtovat tiskové úlohy v závislosti na pokrytí
 • umožňuje vyčíslení přesných nákladů na barevný tisk

 

Job roaming

 • uživatelé, kteří cestují mezi pobočkami, mohou své tiskové úlohy přesouvat mezi lokalitami
 • tiskové úlohy dostupné na jiných pobočkách lze kontrolovat a spravovat po přihlášení na Embedded terminálu či na webovém rozhraní MyQ

 

MyQ Easy Cluster

 • tiskové služby jsou zajištěny i v případě výpadku tiskového serveru
 • převádí všechny tiskové služby na záložní MyQ server
 • je třeba mít naistalovaný aktivní MyQ server a záložní MyQ server na dvou různých fyzických serverech a správně nastavené parametry pro jejich vzájemnou synchronizaci

^ nahoru ^

 

Podrobné srovnání všech edicí systému MyQ naleznete ve srovnání verzí