MyQ Business

Produkty MyQ > MyQ Business

Základní funkceSpráva uživatelůSpráva zařízeníSpráva úlohUživatelský přístup | Monitorování, účtování a reporty |

| Možnosti zabezpečení | Další funkcionality

 

Komerční verze MyQ Business je určena malým, středním i větším firmám, které nepotřebují projektové ani kreditní účtování, ale chtějí již používat plně profesionální řešení pro řízení a optimalizaci tisku.

 

Ocenění IT PRODUKT ROKU 2008 pro tiskové řešení MyQVítěz v kategorii tiskových řešení IT PRODUKT 2008

Více o oceněních získaných v soutěži IT PRODUKT roku

 

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

(obsaženy též ve verzi MyQ Free)

Zabezpečené kopírování

 • kopírování je umožněno pouze oprávněným uživatelům, kteří se přihlásí pomocí ID karty nebo PINu
 • po přihlášení platným identifikačním prvkem je panel zařízení odemknut a funkce kopírování je povolena
 • když uživatel dokončí proces kopírování, počet kopírovaných stránek je zaúčtován do systému
 • pokud se uživatel zapomene odhlásit, systém ho odhlásí automaticky po určité době nečinnosti kopírky

 

Přímý tisk

 • tisková úloha se odesílá na konkrétní tiskové zařízení
 • uživatel se nemusí přihlašovat, počet vytištěných stran je započten automaticky
 • umožňuje kontrolu objemu tisku
 • neobsahuje pokročilé funkce jako zabezpečený nebo odložený tisk
 • pro funkci přímého tisku není potřeba žádný terminál pro identifikaci uživatele

 

Zabezpečený tisk (follow me)

 • tisková úloha se odesílá do osobní tiskové fronty uživatele na serveru
 • uživatel se může přihlásit na libovolném zařízení, kde se mu úloha vytiskne
 • úlohu lze opakovaně vytisknout povelem z menu na Embedded terminálu

^ nahoru ^

 

SPRÁVA UŽIVATELŮ

Import uživatelů

 • automatický import uživatelů z MS Active Directory, Nowell eDirectory, Lotus Domino, Open LDAP nebo CSV souboru
 • vysoká variabilita nastavení importu uživatelů umožňuje kombinovat import z AD a CSV
 • možnost automatického přidělení náhodně vygenerovaných PINů s následným zasláním na e-mail uživatele (uživatel může svůj PIN kód kdykoliv změnit na webovém rozhraní MyQ)

 

Identifikace uživatelů

 • výchozí uživatel je vždy identifikován pomocí přihlašovacího jména
 • pokud jeden počítač sdílí více uživatelů, může se uživatel identifikovat pomocí PIN kódu, uživatelským jménem a heslem nebo výběrem ze seznamu uživatelů

 

Uživatelské politiky

 • systém umožňuje nastavení oprávnění pro uživatele či skupiny uživatelů
 • lze definovat, které funkce budou dostupné konkrétním uživatelům
 • oprávnění nastavená pro skupiny se automaticky aplikují i na uživatele nově přidané do této skupiny

 

 

 

 

 

 

 

^ nahoru ^

 

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Vyhledávání tiskových zařízení

 • tisková zařízení mohou být jednoduše vyhledána a automaticky aktivována v MyQ
 • vyhledávání je možné v různých posítích
 • podpora plně automatické instalace Windows ovladačů pomocí nastavených pravidel (IP rozsah, model, typ zařízení atd.)

 

MyQ monitoruje a zobrazuje

 • aktuální stav všech tiskových zařízení
 • chybové/varovné zprávy
 • aktuální stav tonerů
 • počítadla všech funkcí načítaná přímo z tiskových zařízení

^ nahoru ^

 

SPRÁVA ÚLOH

Úprava tiskové úlohy

 • příkazy pro sešití
 • příkazy pro oboustranný tisk
 • nastavení počtu kopií tiskové úlohy
 • vlastní úprava úlohy

 

 

 

 

 

Řízení tiskových úloh

 • na základě údajů o úlohách (velikost, počet stran, zdrojová aplikace, název) lze nastavit automatickou akci (smazání, pozastavení, přeposlání na efektivnější či hospodárnější tiskové zařízení)

 

Podpora soukromé fronty

 • funkce vhodná pro uživatele, kteří tisknou mimořádně citlivá data (finanční oddělení, mzdové oddělení, management)
 • automatické mazání tiskových úloh ze serveru okamžitě po vytištění

^ nahoru ^

 

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP

Webové rozhraní

 • přístup do systému přes webový prohlížeč
 • po přihlášení se zobrazí uživatelský profil se všemi tiskovými úlohami
 • úlohy jsou rozdělené do složek dle stavu (vytištěné, ve frontě atd.)
 • umožňuje práci s úlohami (pozastavení, opakované vytištění)
 • umožňuje přístup do vlastních statistik
 • odpovědní uživatelé mohou mít navíc přístup k zobrazení a správě zařízení, zobrazování, správě a plánování reportů atd.

 

Terminály

 • úlohy uložené na serveru lze spravovat přímo z MyQ terminálu

^ nahoru ^

 

MONITOROVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍ A REPORTY

Podrobný monitoring

 • umožňuje sledování celé tiskové sítě a optimalizaci práce a času zaměstnanců
 • rozúčtování na uživatele - odhalí míru soukromých tisků a nehospodárnost tisků
 • rozúčtování na oddělení/nákladová střediska - umožní rozúčtování provozních nákladů
 • rozúčtování na tisková zařízení - odhalí nevytížení nebo přetížení tiskových zařízení a umožní jejich optimalizaci

 

 

 

 

Automatické reporty

 • automatické odesílání reportů ve zvoleném časovém období
 • poskytuje přesné údaje o všech tiskových procesech
 • velká variabilita nastavení reportů
 • variabilní možnosti přístupu k reportům (on-line na webovém rozhraní, automatické rozesílání e-mailem, ukládání do přednastavených složek)
 • nadstandardní reporty mohou být implementovány na přání zákazníka
 • podpora formátů PDF, HTML, XML a CSV

 

Podpora centrálního serveru pro reporty

 • hromadné zpracování dat ze všech serverů MyQ (např. různých poboček společnosti)
 • přístup k údajům z jednoho místa (zobrazování na centrálním serveru)

^ nahoru ^

 

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení pomocí certifikátu

 • volitelná funkcionalita
 • MyQ aplikace plně podporují komunikaci pomocí HTTPS
 • bezpečnostní certifikát lze nahrát prostřednictvím aplikace MyQ Easy Config

 

Dvou-faktorové ověřování

 • volitelná funkcionalita
 • lze použít u vybraných modelů tiskových zařízení vybavených Embedded terminálem a u všech zařízení vybavených Android terminálem
 • uživatel se ověřuje dvěma autorizačními prvky buď kombinací ID karty a PIN kódu nebo ID karty a hesla

^ nahoru ^

 

DALŠÍ FUNKCIONALITY

Cloud licencování

 • vhodné pro společnosti s více pobočkami
 • jeden licenční kód je využíván všemi MyQ servery v cloudu
 • možnost nastavení hlavního serveru, který spravuje a rozděluje licence pro tisková zařízení a terminály na střediskových serverech (může plnit i další cloudové funkce, nemůže sloužit jako tiskový server)
 • od 40 licencí se licence stává neomezenou
 • více informací o neomezeném licencování

 

 

Integrovaný servisní modul

 • volitelná součást verzí Business a BusinessPro
 • řeší výpadky jednotlivých zařízení, řídí jejich opravu a dodržování podmínek SLA
 • kontroluje množství tonerů na skladě, sleduje stav tonerů v jednotlivých tiskových zařízeních, automaticky udržuje optimální zásobu spotřebního materiálu
 • komunikuje s různými dodavateli a sleduje jejich plnění
 • automaticky zpracovává data k fakturaci dle nastavených smluvních cen či servisních smluv
 • více informací o servisním modulu 

^ nahoru ^

 

Potřebujete více funkcí? Využijete scan management nebo kreditní účtování? Zkuste edici BusinessPro.

 

Podrobné srovnání všech edicí systému MyQ naleznete ve srovnání verzí.